20140516_121104

W piątek 16 maja 2014 roku wyróżniające się w nauce uczennice z naszej szkoły: Julia Joachimiak, Eliza Grządzielewska, Joanna i Barbara Pietrzak zostały zaproszone do Kobylnicy na test MENSA. Test polega na badaniu poziomu inteligencji. Przed przystąpieniem do testu uczennice usłyszały od przedstawiciela MENSA POLSKA, na czym polega badanie. Później przystąpiono do pracy. W 15 minut trzeba było odpowiedzieć na 25 pytań i jak się okazało, wcale niełatwych. Na wyniki uczestniczki testu będą musiały trochę poczekać, ale po próbie humory wszystkim dopisywały. Już dzisiaj uczestniczkom testu gratulujemy!!!

sko
W naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności. Należą do niej wszyscy uczniowie, którzy gromadzą oszczędności na swoich kontach. Opiekun SKO Mariola Melewska przyjmuje wpłaty codziennie w godz. 7.30 – 7.45 w sali nr 5.

Poniżej znajduje się prezentacja informacyjna związana z tematem SKO. Slajdy można przełączać za pomocą przycisków nawigacyjnych.

baner

Program „Od grosika do złotówki” realizowany jest przez uczniów klasy II szkoły podstawowej. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji ekonomicznej najmłodszych. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy, oszczędzaniu, trafnym przewidywaniu i sposobach unikania różnych ryzyk.

Główne cele programu:

  • nabycie umiejętności zachowań w sytuacjach podwyższonego ryzyka i niebezpieczeństw,
  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach: zarabiania, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program „Od grosika do złotówki” został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Podejmowane w ramach programu działania mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji finansowych, umacniają wiarę we własne siły i możliwości oraz są zachęcane do realizacji zamierzonych celów.

Zgodne z założeniami nowej podstawy programowej treści nauczania, zawarte w projekcie „Od grosika do złotówki”, obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną, społeczno-etyczną, muzyczno-ruchową oraz plastyczno-techniczną. Dzięki temu nauczyciel, za zgodą dyrekcji i rodziców, może włączyć projekt w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny „Dziennik podróży”, w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Wdrażanie programu jest również podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w zakresie edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć, umieszczony na naklejce, którą otrzymują, np. „Porozmawiaj ze mną o tym, jak bezpiecznie bawić się w domu i na dworze”.

W trakcie podróży jest też czas, w którym rodzice pełnią rolę konsultantów i w ciągu 14 dni dokonują analizy, w jakiej dziedzinie ich dziecko oszczędza najlepiej. Wnioski z tych obserwacji stanowią bazę do dalszej pracy nauczyciela i uczniów. Podróżując po Galaktyce Oszczędzania opracowują strategie działań, aby nie dać się wciągnąć do czarnej dziury, która pochłania wszystkie finanse.

 

DSC_0129

Po raz trzeci, w bieżącym roku szkolnym 2013/14, dzieci z klas I-III otrzymują owoce i warzywa w ramach programu „Owoce w szkole”. Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Uczniom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

W ramach działań towarzyszących- propagujących zdrową dietę i styl życia-  uczniowie  klasy I przygotowały  teatrzyk kukiełkowy „Jedz owoce” i w dniu 28.11.2013r.zaprosiły na widowisko dzieci przedszkolne.

Prelekcje prozdrowotne, podkreślające zdrowotne aspekty owoców i warzyw,  prowadzą systematycznie wychowawcy i pani pielęgniarka- M. Kostka- Łopka. W porozumieniu ze szkolną biblioteką zorganizowano konkurs plastyczny, którego tematem było wykonanie dowolna techniką, ilustracji do wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”.

Nagrodzone prace autorstwa uczniów: Michał Wojciechowski – kl.I , Kacper Żuraw, Jakub Barczak, Karina Nowicka- klasa III, można podziwiać na wystawie, znajdującej się na dolnym korytarzu szkolnym.

Więcej na temat akcji, której patronuje Agencja Rynku Rolnego można przeczytać na stronie:

http://www.owocewszkole.org

Warto zajrzeć na tę stronę, ponieważ w zakładce „Owocowe gry” znajdują się kolorowanki, memory oraz różne gry i zabawy komputerowe przeznaczone dla dzieci z klas młodszych.

Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia. W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw.

DSC_0050

W dniu 30 kwietnia 2014r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pt. „Witaj Majowa Jutrzenko”. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy IV wraz z wychowawcą panią Magdaleną Stolarz. Cała uroczystość miała postać gawędy. Na scenie zostało zrobione ognisko wokół którego siedzieli występujący uczniowie. Rozpoczęli oni swój występ od zaśpiewania piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje”. Ważną postacią w tym przedstawieniu był narrator, który, zaraz po piosence, wprowadził publiczność w tematykę związaną z akademią i prowadził ją aż do końca.

DSC_0050

Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki związane z tematem akademii, ale nie tylko. W tym miejscu muszę wspomnieć, że przedstawienie nawiązywało również do dnia 2 maja, kiedy to jest obchodzony Dzień Flagi Polskiej. W związku z tym została wykonana piosenka o fladze pt. „Polska flaga”. Dzieci z młodszych klas przygotowały wcześniej małe papierowe flagi, które zabrały ze sobą na przedstawienie i podczas piosenki o fladze mogły nimi pomachać. Jak już wspomniałam wyżej, akademia miała postać gawędy, dlatego też na sam koniec została zaśpiewana piosenka „Ogniska już dogasa blask”.

W długi weekend majowy przypada wiele ważnych dla Polski dni,  w tym również dzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest to ważna data, o której też wspomnieliśmy na naszej akademii. Ponieważ tak, jak trzeba znać swoja historię,  trzeba również mieć szerszą perspektywę świata, w którym się żyje. Trzeba być na niego otwartym  i w stosunku do niego tolerancyjnym.

 

DSC_0022

Jednym z celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest zapoznanie dzieci z zawodami . W ramach tych zajęć zaprosiliśmy Ochotniczą Straż Pożarną. Spotkanie z przedszkolakami odbyło się na szkolnym boisku. Dzieci poznały urządzenia służące do gaszenia pożaru, dowiedziały się jak wygląda praca strażaka oraz utrwaliły sobie numer alarmowy do Straży Pożarnej. Ogromną radość sprawiło dzieciom lanie wody z węża strażackiego. Po spotkaniu wszystkie dzieci jednogłośnie postanowiły zostać strażakami.

DSC_0022