Dokumenty

Przedmiotowy System Oceniania Pierwszego Etapu Edukacyjnego

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie

Wewnętrzny System Oceniania

Program profilaktyczno-wychowawczy

Koncepcja Rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie w latach 2014-2017

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Rekrutacja

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego(2)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2021/2022

Wniosek – odbieranie dziecka

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLASA 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRZEDSZKOLE