Uroczysty zjazd absolwentów

zjazd2a

zjazd2

Powyższe konto należy do Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ziminie i dotyczy tylko wpłat na zjazd
(prosimy, aby nie wpłacać na to konto składek na Radę Rodziców)