Plan pracy szkoły 2018/2019

 

 

 

 

 

zadania termin realizacji  odpowiedzialni
Rada Pedagogiczna organizacyjna, spotkania w zespołach nauczycielskich 29.08.201827.08-30.08.2018 Dyrektor, Przewodniczący zespołów
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (poniedziałek) godz. 08.30 (boisko szkolne/ew.hol) 03.09.2018 K. Witkowska-Choma
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019 i plan nadzoru pedagogicznego 12.09.2018 Dyrektor
Zebrania z rodzicami 20.09.2018 Dyrektor, wychowawcy
Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psych.pedag. 30.09.2018  Pedagog, wychowawcy klas
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Do 30.09.2018 E. Bednarek, M. Borkowski
Rada szkoleniowa październik Dyrektor, nauczyciele
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.11.2018 Dyrektor
Zebrania z rodzicami 15.11.2018 Dyrektor, wychowawcy, dyżur pozostałych nauczycieli
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości  11.11.2018 J. Chuda, M. Borkowski
Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze i nagannym zachowaniu Do 09.12.2018 wszyscy nauczyciele, odpowiedzialny- wychowawca klasy
Zimowa przerwa świąteczna Od 22.12.2018 do 31.12.2018 Dyrektor
Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych 08.01.2019 Wszyscy nauczyciele
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i analityczna 09.01.2019 Dyrektor
Zebrania z rodzicami 10.01.2019 Dyrektor, wychowawcy, dyżur pozostałych nauczycieli
Ferie zimowe (przedszkole funkcjonuje wg planu) 14.01.2019-27.01.2019 Harmonogram ferii zimowych organizowanych w szkole zostanie podany w styczniu
Półkolonie w szkole 21.01 – 25.01.2019 Nauczyciele
Rada szkoleniowa luty Dyrektor
Dzień otwarty – 16.00-19.00 13.03.2019
Pierwszy dzień wiosny 21.03.2019 Samorząd Uczniowski
Zebrania z rodzicami 22.03.2019 Dyrektor, wychowawcy
Egzamin ósmoklasisty – 3 dni 15,16,17.04.2019 wychowawcy 
Wiosenna przerwa świąteczna 18-23.04.2019 Dyrektor
Rada szkoleniowa marzec Dyrektor
Dzień Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 maja, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 02.05.2019  Wychowawcy klas
Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za II półrocze i nagannej ocenie zachowania Do 12.05.2019 Wychowawcy klas 
Szkolne rekolekcje 17-19.06.2019 ks. S. Kaczmarek
Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych 11.06.2019 Nauczyciele
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 12.06.2019 Dyrektor
Termin dostarczenia sprawozdań i wniosków do pracy na nowy rok szkolny 20.06.2019 Dyrektor
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21.06.2019 J. Chuda, I. Kajdasz
Rada analityczna 28.08.2019 Dyrektor