Plan pracy szkoły

Plan pracy szkoły 2019/2020

MIESIĄC

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

Sierpień/wrzesień

Rada Pedagogiczna organizacyjna

Spotkania w zespołach nauczycielskich, wybór przewodniczących

28.08.2019

do 31.08.2019

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego godz. 08.30 (boisko szkolne/ew.hol)

2.09.2019

 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 i plan nadzoru pedagogicznego

11.09.2019

 

Zebranie z rodzicami

18.09.2019

 

WYBORY DO SAMORĄDU UCZNIOWSKIEGO

30.09.2019

 

Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psych. pedag.

30.09.2019

Pażdziernik

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

25.10.19

 

Rada szkoleniowa

Pażdziernik/listopad

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.10.2019

Listopad

Zebrania z rodzicami

13.11.2019

 

Pasowanie na przedszkolaka

22.11.19

Grudzień

Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze i nagannym zachowaniu

Do 23.12.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2019

Styczeń

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.01. 3.01.2020

 

ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych

20.01.2020

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i analityczna

22.01.2020

 

Zebrania z rodzicami

23.01.2020

 

Ferie zimowe

(przedszkole funkcjonuje wg planu)

27.01 – 9.02.2020

Luty

Rada szkoleniowa

Luty/marzec

 

Zebrania z rodzicami

23.04.19

Kwiecień

Wiosenna przerwa świąteczna

9-14.04.2020

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

30.04.2020

Maj

Termin poinformowania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną za II półrocze i nagannej ocenie zachowania

Do 15.05.2020

Czerwiec

Szkolne rekolekcje

15-17.06

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2020

 

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych

16.06.2020

 

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna i analityczna

17.06.2020

 

Termin dostarczenia sprawozdań i wniosków do pracy na nowy rok szkolny

15.06.2020

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26.06.2020

Plan wydarzeń 2019/2020

ZADANIA TERMIN REALIZACJI
Koncerty Pro sifoniki Druga środa miesiąca
Warsztaty doświadczalne na Uniwersytecie Przyrodniczym V-VI Wg harmonogramu
Całoroczny turniej matematyczny Wg harmonogramu
Mały Inżynier Wg harmonogramu
Powitanie jesieni Wrzesień
VIII Międzynarodowy Dzień Tabliczki mnożenia 4.10.19
Zakończenie projektu Drzewo Franciszka 4.10.19
Akcja „Sprzątanie świata” 20-22.09.2019
Turniej Piłki Nożnej 7 Pażdziernik
Konkurs na najpiękniejszy rózaniec pażdziernik
DEN – akademia 14.10.2019
Dzień Poczty Polskiej 18.10.2019
Konkurs plastyczny ‚Jesienne skrzaty”(0-3) pażdziernik
List do ulubionego bohatera literackiego Pażdziernik
Wizyta na cmentarzu przy grobach powstańców 30.10.2019
Konkurs poezji i pieśni patriotycznej listopad
Dzień seniora OPS GOK 22.11.2019 17.00
Pasowanie na przedszkolaka 22.11.2019
Akademia z okazji Święta Niepodległości 8.11.2019
Konkurs na najstraszniejsza dynię Pażdiernik/listopad
Międzynarodowy Dzień Tolerancji i życzliwości 21.11.2019
Światowy Dzień osób niepełnosprawnych 3.12.2019
Wspólne kolędowanie w szkole. Pastorałki angielskie Grudzień
Szlachetna paczka grudzień
Konkurs na kartkę świąteczną grudzień
Wigilie klasowe Jasełka klasy 0-3 20.12.2019
Konkurs rodzinna kartka dla św Mikołaja Listopad/grudzień
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Styczeń
Bal karnawałowy – przedszkole i 0, I-VIII 10.01 P 0 8.01. I-III 16.01.2020

Dzień Babci I Dziadka 21.01.2020
Półkolonie w szkole 3.02-7.02.20
Dzień otwarty – 16.00-18.00 6.03.2020
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” Marzec
Rebus literacki (IV-VIII) Marzec
Konkurs na najciekawszą zakładkę Marzec
Pierwszy dzień wiosny Kwiecień
Święto wolnych książek Kwiecień
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi 22.04.2020
Warsztaty doświadczalne na Uniwersytecie Przyrodniczym V-VIGminny Konkurs Matematyczny Maj
Dzień autysty 2.04.2020
Uchwalenie Konstytucji 3 maja -apel 29.04.2020
Konkurs fotograficzny maj
Konkurs j. angielskiego czerwiec
Dzień matki i ojca dzień dziecka 3 festyn rodzinny 1.06.2020
Dzień sportu 23.06.20