Szkoła – informacje

Szkoła – informacje

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie istnieje od około 1834 roku, z przerwą w okresie II wojny światowej. W roku szkolnym 2000/2001 nad szkołą zawisła groźba likwidacji. Rodzice i nauczyciele zarejestrowali stowarzyszenie, który przejęło i prowadzi placówkę. Dzięki temu dzieci mają szkołę na miejscu i nie są zmuszone do czasochłonnych dojazdów do innych szkół, a budynek szkoły jest miejscem życia kulturalnego i towarzyskiego dla okolicznych mieszkańców.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ziminie jest miejscem, w którym proces uczenia stanowi radosne przeżycie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Stara się odkryć możliwości każdego ucznia, dąży do jego rozwoju. Stawia na wszechstronne kompetencje, aktywność i samodzielność. Umożliwia uczniom odkrywanie świata w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, poprzez funkcjonowanie programów autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji.

Szkoła jest znana w środowisku jako placówka gwarantująca jakość usług edukacyjnych na dobrym  poziomie.

kredki