Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

2016/2017

P. M. Więckowska

kl. IV  język polski                   piątek                 4 lekcja (10.15-11.00)

kl. V język polski                     piątek                  5 lekcja (11.10-11.55)

kl. VI język polski                   czwartek            6 lekcja (12.10-12.55) 

 

 

 

P. W. Bartkowiak

kl. IV-V matematyka                poniedziałek            7 lekcja (13.00-13.45)

kl. VI matematyka                    środa                           6 lekcja (12.10-12.55)

 

 

P. K. Grzesiecka

kl. IV- VI język angielski               środa                   7 lekcja (13.00-13.45)